ဖိတ္ၾကားလႊာ
၂၀၁၄/ႏိုဝင္ဘာ/၁၉ ရက္ေန႔ တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ လိူင္ဇာၿမိဳ႕ ရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ 
အင္အားစုမ်ား သက္ေရာက္ေနသည့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္း
 ဝင္းအတြင္းသို႔ ျမန္မာတပ္မေတာ္ ဘက္မွ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ အေၾကာင္းမရွိအေၾကာင္းရွာ၊ ရန္စက်ဴးေက်ာ္
 ျပစ္ခတ္မူေၾကာင့္ က်ဆံုးခဲ့ ရေသာ ဗိုလ္ေလာင္း 23 ဦး ႏွင့္ ဒါဏ္ရာ ရရွိသူ ၂၀ ဦး ကိစၥ ႏွင့္ ပါတ္သက္ ၍ 
ကမာၻ႔ ကုလသမၼက (UN) မွေန၍ တစ္စံုတစ္ရာ ကန္႔ကြက္/ကာကြယ္ ေျပာဆို ေပးျခင္း မ႐ွိပဲ ေရငံု ႏုတ္ဆိတ္
 ေနျခင္းႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ဆႏၵေဖၚထုတ္ျခင္း အစီအစဥ္ ႐ွိပါသျဖင့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ တြင္ေရာက္႐ွိ မွီတင္း
 ေနထိုင္လွ်က္ ႐ွိေသာ တိုင္းရင္းသူ/သား မ်ားအား လံုးကို ေအာက္ပါ အစီအစဥ္ အတိုင္း ဖိတ္ၾကား အပ္ပါသည္။

ေနရာ ••• ကုလသမၼက႐ုံးေ႐ွ႕၊          နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ

ေနရာ ••• ျမန္မာ သံ႐ုံး ေ႐ွ႕၊ နယူးေယာက္ ၿမိဳ႕၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ

အခ်ိန္ ••• မြန္းလႊဲ ၁ နာရီ
ရက္စြဲ •••  ၆ ရက္ /  ဒီဇင္ဘာ / ၂၀၁၄